English

selena gomez boyfriend lyrics

selena gomez boyfriend lyrics

[ᶜʰᵒʳᵘˢ]

ᶤ ʷᵃᶰᵗ ᵃ ᵇᵒʸᶠʳᶤᵉᶰᵈ

ᵇᵘᵗ ᶤ ʲᵘˢᵗ ᵏᵉᵉᵖ ʰᶤᵗᵗᶤᶰᵍ ᵈᵉᵃᵈ ᵉᶰᵈˢ

ᵗʳʸ ᵗᵒ ᵗᵃᵏᵉ ᵃ ˢʰᵒʳᵗᶜᵘᵗ, ᵇᵘᵗ ᶤ ᵍᵉᵗ ᶜᵘᵗ ᵃᵍᵃᶤᶰ ᵃᶰᵈ ᵃᵍᵃᶤᶰ

ᶤ ʷᵃᶰᵗ ᵃ ᵇᵒʸᶠʳᶤᵉᶰᵈ

ᵗᵉˡˡ ᵐᵉ, ᵃʳᵉ ᵗʰᵉʳᵉ ᵃᶰʸ ᵍᵒᵒᵈ ᵒᶰᵉˢ ˡᵉᶠᵗ?

ᶤ ᵏᵉᵉᵖ ᶠᶤᶰᵈᶤᶰᵍ ʷʳᵒᶰᵍ ᵒᶰᵉˢ, ᵇᵘᵗ ᶤ ʷᵃᶰᵗ ˡᵒᵛᵉ ᵃᵍᵃᶤᶰ ᵃᶰᵈ ᵃᵍᵃᶤᶰ

ᶤ ʷᵃᶰᵗ ᵃ ᵇᵒʸᶠʳᶤᵉᶰᵈ

[ᵛᵉʳˢᵉ ₁]

ᶤ ᵇᵉᵉᶰ ᵘᵖ ᵃˡˡ ᶰᶤᵍʰᵗ

ᵖʳᵉᵗᵗʸ ʳᵉˢᵗˡᵉˢˢˡʸ

ᵗʰᶤᶰᵏ ᶤ ᵐᶤᵍʰᵗ ᵏᶰᵒʷ ʷʰʸ (ᵃʰ)

ᶤ’ᵛᵉ ᵇᵉᵉᶰ ᵈᵒᶤᶰᵍ ʲᵘˢᵗ ᶠᶤᶰᵉ

ᵇᵘᵗ ᵇᵃᵇʸ, ᵗʰᵃᵗ ᵈᵒᶰ’ᵗ ᵐᵉᵃᶰ

ᵗʰᵃᵗ ᶤ’ᵐ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍ ᵃᶰᵗᶤ ʸᵒᵘ ᵃᶰᵈ ᵐᵉ

[ᵖʳᵉ-ᶜʰᵒʳᵘˢ]

ᵗʰᵉʳᵉ’ˢ ᵃ ᵈᶤᶠᶠᵉʳᵉᶰᶜᵉ ᵇᵉᵗʷᵉᵉᶰ ᵃ ʷᵃᶰᵗ ᵃᶰᵈ ᵃ ᶰᵉᵉᵈ

ˢᵒᵐᵉ ᶰᶤᵍʰᵗˢ, ᶤ ʲᵘˢᵗ ʷᵃᶰᵗ ᵐᵒʳᵉ ᵗʰᵃᶰ ᵐᵉ

ᶤ ᵏᶰᵒʷ ᵗʰᵃᵗ ᵗʰᵉʳᵉ’ˢ ᵃ ᶠᶤᶰᵉ ˡᶤᶰᵉ ᵇᵉᵗʷᵉᵉᶰ

ᶤᵗ’ˢ ᶰᵒᵗ ʷʰᵃᵗ ᶤ ᶰᵉᵉᵈ, ᵇᵘᵗ (ʸᵉᵃʰ)

[ᶜʰᵒʳᵘˢ]

ᶤ ʷᵃᶰᵗ ᵃ ᵇᵒʸᶠʳᶤᵉᶰᵈ

ᵇᵘᵗ ᶤ ʲᵘˢᵗ ᵏᵉᵉᵖ ʰᶤᵗᵗᶤᶰᵍ ᵈᵉᵃᵈ ᵉᶰᵈˢ

ᵗʳʸ ᵗᵒ ᵗᵃᵏᵉ ᵃ ˢʰᵒʳᵗᶜᵘᵗ, ᵇᵘᵗ ᶤ ᵍᵉᵗ ᶜᵘᵗ ᵃᵍᵃᶤᶰ ᵃᶰᵈ ᵃᵍᵃᶤᶰ (ʸᵉᵃʰ)

ᶤ ʷᵃᶰᵗ ᵃ ᵇᵒʸᶠʳᶤᵉᶰᵈ (ᵘʰ-ʰᵘʰ)

ᵗᵉˡˡ ᵐᵉ, ᵃʳᵉ ᵗʰᵉʳᵉ ᵃᶰʸ ᵍᵒᵒᵈ ᵒᶰᵉˢ ˡᵉᶠᵗ?

ᶤ ᵏᵉᵉᵖ ᶠᶤᶰᵈᶤᶰᵍ ʷʳᵒᶰᵍ ᵒᶰᵉˢ, ᵇᵘᵗ ᶤ ʷᵃᶰᵗ ˡᵒᵛᵉ ᵃᵍᵃᶤᶰ ᵃᶰᵈ ᵃᵍᵃᶤᶰ (ʸᵉᵃʰ)

[ᵖᵒˢᵗ-ᶜʰᵒʳᵘˢ]

ᶤ ʷᵃᶰᵗ ᵃ ᵇᵒʸᶠʳᶤᵉᶰᵈ

ᶤ ʷᵃᶰᵗ ᵃ ᵇᵒʸᶠʳᶤᵉᶰᵈ

[ᵛᵉʳˢᵉ ₂]

ᶤ ᶜᵒᵘˡᵈ ᵖʰᵒᶰᵉ ᵃ ᶠʳᶤᵉᶰᵈ, ᵘˢᵉ ᵃ ʰᵒᵗˡᶤᶰᵉ ᵒʳ ˢᵒᵐᵉᵗʰᶤᶰᵍ

ᵇᵘᵗ ᵗʰᵃᵗ ʷᵒᶰ’ᵗ ᵍᵉᵗ ᵗʰᵉ ʲᵒᵇ ᵈᵒᶰᵉ (ᵘʰ-ᵘʰ)

‘ᶜᵃᵘˢᵉ ᵉᵛᵉʳʸ ᵗᶤᵐᵉ ᶤ ᵗʳʸ (ʸᵉᵃʰ, ʸᵉᵃʰ, ʸᵉᵃʰ)

ᵉᵛᵉʳʸ ᵗᶤᵐᵉ ᵗʰᵉʸ ˡᶤᵉ (ᵘʰ, ᵒᵒʰ-ʰᵒᵒ)

ᶤ ᵍᵉᵗ ᵃ ˡᶤᵗᵗˡᵉ ᵃᶰᵗᶤ ʸᵒᵘ ᵃᶰᵈ ᵐᵉ

[ᵖʳᵉ-ᶜʰᵒʳᵘˢ]

ᵗʰᵉʳᵉ’ˢ ᵃ ᵈᶤᶠᶠᵉʳᵉᶰᶜᵉ ᵇᵉᵗʷᵉᵉᶰ ᵃ ʷᵃᶰᵗ ᵃᶰᵈ ᵃ ᶰᵉᵉᵈ

ˢᵒᵐᵉ ᶰᶤᵍʰᵗˢ, ᶤ ʲᵘˢᵗ ʷᵃᶰᵗ ᵐᵒʳᵉ ᵗʰᵃᶰ ᵐᵉ

ᶤ ᵏᶰᵒʷ ᵗʰᵃᵗ ᵗʰᵉʳᵉ’ˢ ᵃ ᶠᶤᶰᵉ ˡᶤᶰᵉ ᵇᵉᵗʷᵉᵉᶰ

ᶤᵗ’ˢ ᶰᵒᵗ ʷʰᵃᵗ ᶤ ᶰᵉᵉᵈ, ᵇᵘᵗ (ᵒᵒʰ-ʰᵒᵒ)

[ᶜʰᵒʳᵘˢ]

ᶤ ʷᵃᶰᵗ ᵃ ᵇᵒʸᶠʳᶤᵉᶰᵈ

ᵇᵘᵗ ᶤ ʲᵘˢᵗ ᵏᵉᵉᵖ ʰᶤᵗᵗᶤᶰᵍ ᵈᵉᵃᵈ ᵉᶰᵈˢ

ᵗʳʸ ᵗᵒ ᵗᵃᵏᵉ ᵃ ˢʰᵒʳᵗᶜᵘᵗ, ᵇᵘᵗ ᶤ ᵍᵉᵗ ᶜᵘᵗ ᵃᵍᵃᶤᶰ ᵃᶰᵈ ᵃᵍᵃᶤᶰ (ʸᵉᵃʰ, ᵒᵒʰ)

ᶤ ʷᵃᶰᵗ ᵃ ᵇᵒʸᶠʳᶤᵉᶰᵈ (ᵘʰ-ʰᵘʰ)

ᵗᵉˡˡ ᵐᵉ, ᵃʳᵉ ᵗʰᵉʳᵉ ᵃᶰʸ ᵍᵒᵒᵈ ᵒᶰᵉˢ ˡᵉᶠᵗ?

ᶤ ᵏᵉᵉᵖ ᶠᶤᶰᵈᶤᶰᵍ ʷʳᵒᶰᵍ ᵒᶰᵉˢ, ᵇᵘᵗ ᶤ ʷᵃᶰᵗ ˡᵒᵛᵉ ᵃᵍᵃᶤᶰ ᵃᶰᵈ ᵃᵍᵃᶤᶰ

[ᵒᵘᵗʳᵒ]

ᶤ ʷᵃᶰᵗ ᵃ ᵇᵒʸᶠʳᶤᵉᶰᵈ (ᵃʰ, ᵃʸʸ, ʸᵉᵃʰ)

ᶤ ʷᵃᶰᵗ ᵃ ᵇᵒʸᶠʳᶤᵉᶰᵈ (ᵃʰ, ᶤ ᵗʳʸ ᵗᵒ)

ᶤ ʷᵃᶰᵗ ᵃ (ᵃʰ, ʸᵉᵃʰ)

ᶤ ʷᵃᶰᵗ ᵃ ᵇᵒʸᶠʳᶤᵉᶰᵈ (ᵃʰ, ʸᵉᵃʰ)

ᶤ ʷᵃᶰᵗ ᵃ

مواضيع قد تعجبك

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: